Personeelsidentificatie

Mag mijn werkgever mijn personeelsbadge stiekem gebruiken om te controleren of ik mijn uren wel heb gepresteerd?

Dat hangt ervan af. Een badge kan zowel dienen als toegangssleutel maar ook als tijdsregistratie van de werkuren. Beide zijn toegelaten. Belangrijk is wel dat je werkgever je vooraf moet inlichten over het doel van de badge.

Dat betekent dus concreet dat je werkgever bij je indiensttreding je daarvan schriftelijk op de hoogte moet hebben gesteld, bijvoorbeeld via het arbeidsreglement.

Is de badge enkel bedoeld om je toegang te verschaffen tot de werkvloer, dan mag hij niet stiekem aan de hand van je badge controleren of je wel voldoende uren hebt gepresteerd, ook al kan je badge je tijd van binnen- en buitengaan technisch gezien registreren. Heeft je werkgever je daarentegen er duidelijk over ingelicht dat deze badge ook dient om je werkuren te registreren, dan mag hij dat wel.

Op ons werk kunnen wij maar binnen via een herkenning van mijn iris, mijn handpalm, vingerafdruk. Mag dat wel?

Dat mag maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.  Handpalmen, vingerafdrukken, de iris, zijn biometrische gegevens omdat ze tot je eigen lichaam behoren. Het zijn dus zeker en vast persoonsgegevens omdat je aan de hand ervan kan worden geïdentificeerd.

Als er persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld een handpalmverificatie, moet de werkgever de Privacywet naleven. Dit betekent dat deze biometrische gegevens, die toch erg delicaat zijn, pas mogen worden ingezet als daar ernstige redenen voor zijn. Volgens de Privacywet is het bijvoorbeeld overdreven dat de werkgever handpalmverificatie gebruikt om je aankomst of vertrek correct te registreren, om zo fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld het ene personeelslid prikt met de prikkaart van de andere collega om zijn afwezigheid te verdoezelen.

Maar als het bijvoorbeeld zou gaan om de toegang te beveiligen tot bepaalde gevoelige plaatsen, bijvoorbeeld een militair complex, een kerncentrale, etc,… of om toegang te krijgen tot zeer gevoelige informatie uit een bepaalde gegevensbank (denk aan de gegevensbanken van de Veiligheid van de Staat, de politie, …), is het gebruik van handpalmverificatie redelijk. Op die manier kan men immers vermijden dat onbevoegden ongeoorloofd ergens binnen zouden kunnen glippen.
Er moet wel altijd gekozen worden voor de oplossing die het minst sporen nalaat, een irisscan laat bijvoorbeeld minder sporen na dan een vingerafdruk.

Kan de werkgever mij verplichten een badge te dragen met mijn foto en naam?

Dit is afhankelijk naargelang het geval. Telkens zal moeten worden gekeken naar het doel van die badge en moet worden afgewogen of die badge voor dit doel al dan niet overdreven is.

Kom jij in je job veel in contact met het publiek, je bent  bijvoorbeeld, taxichauffeur of loketbediende van een bank, dan is die verplichte badge aanvaardbaar maar kom je daarentegen nooit met het publiek in aanraking, dan is dat beslist overdreven.

Ben jij een politieagent, of een inspecteur van een openbare dienst die inbreuken moet vaststellen, dan is het niet alleen aanvaardbaar dat je een badge moet dragen maar ook nodig voor de burgers zelf omdat zij er op die manier zeker van zijn dat jij wel degelijk bent wie je beweert te zijn.

Dit wil niet zeggen dat op die badge je naam én je foto moeten staan. Beter is om één van beide te kiezen. Je werkgever moet dit samen met jou of je vakbondsvertegenwoordiger overleggen en nagaan welke gegevens erop mogen en of je de badge zichtbaar moet dragen of alleen op verzoek moet kunnen tonen.

Alles hangt af van het doel van de badge. Is het doel:

  • de identificatie van de persoon zelf, dan volstaat de naam;
  • te kunnen controleren of iemand die in het bedrijf rondloopt, daar wel mag zijn, dan is een foto voldoende;
  • de veiligheid bewaken van bijvoorbeeld de lokalen binnen een ambassade, luchthaven; militair complex, die maar voor welbepaalde personen toegankelijk zijn, dan is een foto + naam geoorloofd.