Uw rechten uitoefenen in België?

U richt een schriftelijk verzoek naar het Controleorgaan op politionele informatie:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvensestraat 48
1000 Brussel
België
T: +32 2 549 94 20
T: +32 2 549 94 49
e-mail : info@organedecontrole.be
website: https://www.organedecontrole.be

Het Controleorgaan op de politionele informatie stuurt binnen een maand uw verzoek door aan Europol.