Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft als belangrijkste opdracht de personen te beschermen van wie de gegevens worden verwerkt door de instellingen of communautaire organen (zoals de Europese Commissie , de Raad en het Europees Parlement, maar ook het Hof van Justitie, het Comité van de Regio's of bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank).

De EDPS geeft eveneens raad aan deze instellingen over kwesties inzake gegevensbescherming in een hele reeks domeinen. Deze Autoriteit is opgericht door Verordening (EG) nr. 45/2001 die momenteel wordt herzien om in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.