Elektronisch toezicht via internet en email

Uitgangspunt

Het is belangrijk voor ogen te houden dat werkgevers voor de organisatie en het beheer van hun professionele activiteiten toegang hebben tot de inhoud van alle professionele communicatie van hun werknemers. Ook bepaalde persoonlijke communicatie in de arbeidscontext kan door de werkgever worden gecontroleerd, maar enkel bij vermoedens van misbruik door de werknemer. Belangrijk is wel dat in beide gevallen de basisbeginselen van de Privacywet worden gerespecteerd. Meer hierover