Welke wetgeving is van toepassing?

Met een kaartlezer is het mogelijk de informatie op de chip te lezen. Wanneer de kaartlezer verbonden is aan een computer, kan de informatie worden geprint, op een harde schijf worden bewaard of naar een gegevensbank overgeheveld worden, enz.

Ook al die bewerkingen zijn gegevensverwerkingen waarop de Privacywet van toepassing is. Verder moet de geautomatiseerde controle en het gebruik van de eID geregeld worden door specifieke koninklijke besluiten, maar die zijn jammer genoeg nog steeds niet aangenomen. De aanbevelingen van de Autoriteit gelden dus in afwachting van de toekomstige koninklijke besluiten, maar zijn wel het minimum dat geëerbiedigd moet worden wanneer de eID wordt gebruikt.

 

Opgelet: voor de openbare sector is er wel een specifiek koninklijk besluit, dat bepaalt dat je je identiteitskaart moet voorleggen telkens wanneer de politie erom verzoekt, bij iedere aangifte, bij elk verzoek om een attest, bij tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, of in het algemeen wanneer je identiteit als kaarthouder moet worden vastgesteld.

In de private sector zou je je identiteitskaart alleen moeten voorleggen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of wanneer hierin door een wettelijke bepaling werd voorzien.

Enkele voorbeelden van wat mag en niet mag:

  • een videotheekuitbater mag je identiteitskaart vragen wanneer je een dvd huurt. Stel dat iemand de dvd niet terugbrengt, dan kan hij die persoon contacteren;
  • wanneer je een verblijf in een hotel boekt, is de uitbater wettelijk verplicht om je te identificeren;
  • bij een bezoek aan een tentoonstelling moet je soms je identiteitskaart afgeven als waarborg voor de audiogids. Dit is onaanvaardbaar: niet alleen moet je je identiteitskaart op elk moment bij je hebben (ook tijdens je bezoek aan de tentoonstelling), maar je loopt ook nog eens het risico dat je elektronische handtekening en je pincode gestolen worden;
  • sommige handelaars gebruiken de eID als getrouwheidskaart. Dat kan, op voorwaarde dat de klant hiervoor toestemming geeft, het om strikt persoonlijk gebruik gaat en er een alternatief is voor klanten die hun eID niet als getrouwheidskaart willen gebruiken. Daarbij komt nog dat de handelaar in geen geval je foto, je identiteitskaartnummer, je rijksregisternummer of je geboorteplaats mag verwerken of bewaren. Die informatie heeft hij namelijk niet nodig om je bijvoorbeeld een korting te geven;
  • Het rijksregisternummer dat op elke eID staat, mag enkel verwerkt worden als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking daartoe gemachtigd is door het Sectoraal comité van het Rijksregister. Meer informatie hierover  is beschikbaar op de specifieke pagina over de machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van het Rijksregister. In het algemeen geldt wel dat een verantwoordelijke die geen taak van openbaar belang heeft, het rijksregisternummer niet zal mogen gebruiken.