Een maatschappelijke keuze

Het geautomatiseerde of geïnformatiseerde gebruik van biometrie om een persoon te identificeren of authenticeren is een verwerking van persoonsgegevens en daarom is de Privacywet van toepassing.

We moeten ons vooral bewust zijn van het soort samenleving dat gecreëerd wordt, mocht biometrie algemeen worden gebruikt, en ook van de desensibilisering die dit zou meebrengen voor de bevolking. Biometrie is een krachtig authenticatiemiddel en om het vooropgestelde doel te bereiken zou het alleen gebruikt mogen worden bij gebrek aan enig ander middel en niet omdat het zo gemakkelijk en praktisch is of omdat het "modern staat".

Ook stelt zich dikwijls de vraag of het wel noodzakelijk is dat de betrokken personen hun akkoord geven voor een verwerking van hun biometrische gegevens.

Het is natuurlijk zo dat toestemming een basis is. Maar ze is niet in alle gevallen vereist. Soms kan de wet een verwerking van biometrische gegevens opleggen.

In nog andere gevallen is toestemming soms moeilijk bruikbaar. De werkplek is hier een goed voorbeeld van: het is erg moeilijk te garanderen dat een werknemer zich niet verplicht voelt om zijn akkoord te geven aan de werkgever.

Juist om dergelijke toestanden te vermijden is het van primordiaal belang het gebruik van biometrische systemen strikt te omkaderen.