geactualiseerd i.f.v. de AVG

Uitzonderingen

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking onvoldoende garanties biedt, bijvoorbeeld in een contract, Er bestaan ook bepaalde "uitzonderingen" waarmee gegevens kunnen worden overgezonden naar derde landen die enkel van toepassing zijn wanneer er geen vaststelling van gepastheid of passende waarborgen zijn inclusief bindende ondernemingsregels (artikel 49.1).

Dit is onder meer het geval wanneer de betrokkenen hun ondubbelzinnige toestemming geven voor overzending van hun gegevens aan een dergelijk land, wanneer overzending noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst met de betrokken persoon of wanneer de gegevens afkomstig zijn uit een openbaar register ter informatie van het publiek (bijvoorbeeld telefoongids, handelsregister). Deze uitzonderingen moeten op restrictieve wijze geïnterpreteerd worden en kunnen geen normaal kader vormen voor overzending van gegevens, vooral als dit massaal en herhaaldelijk gebeurt. Voor deze soort gegevensstromen is het aanbevolen om snel een contractuele oplossing te vinden. Dan gaat de bestemmeling van de gegevens immers een juridische verbintenis aan om de gegevens te beschermen en zijn er juridische garanties voor de burger.