geactualiseerd i.f.v. de AVG

De verschillende rechten

Het recht van toegang en het recht van verzet

De AVG verleent aan alle betrokken personen het recht van toegang tot hun gegevens, al dan niet rechtstreeks. Verder kan de betrokkene zich onder bepaalde voorwaarden ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

De Autoriteit stelt meer informatie ter beschikking, en modelbrieven om de betrokken persoon te helpen deze rechten uit te oefenen, op de aparte pagina's gewijd aan deze rechten.

Het recht van toegang respecteren als verantwoordelijke  voor de verwerking Het recht van toegang uitoefenen als betrokken persoon Het recht van verzet respecteren als verantwoordelijke voor de verwerking Het recht van verzet uitoefenen als betrokken persoon