De kwaliteit van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover waken dat de persoonsgegevens die hij verwerkt van goede kwaliteit zijn. Dit betekent dat de persoonsgegevens nauwkeurig moeten zijn. Bovendien mogen het enkel persoonsgegevens zijn die relevant en noodzakelijk zijn, rekening houdende met de aangekondigde doelstelling.

Zo kan een handelaar de naam en het adres vragen van zijn klanten teneinde hen facturen te sturen of hen over zijn commerciële activiteiten te informeren. Hij heeft in beginsel echter geen reden om de geboortedatum of het beroep van deze klanten te vragen en te verwerken.

Eenmaal de persoonsgegevens zijn verzameld, moet er eveneens een beperkte bewaring van de gegevens voor ogen worden gehouden.

 

Zo mag de verantwoordelijke voor de verwerking deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is om zijn doel te bereiken. Na afloop moet hij de gegevens dus wissen. De Privacywet zelf bepaalt geen bewaartermijn omdat het onmogelijk is om dit voor iedere denkbare verwerking te voorzien. Een aantal specifieke wetten stellen wel een concrete termijn voorop. Zo stelt de Camerawet bijvoorbeeld dat beelden van bewakingscamera’s in beginsel maar maximaal 1 maand mogen bewaard worden.