De gevolgen van de Sarbanes-Oxley-wet voor Belgische bedrijven

De Sarbanes-Oxley-wet, een Amerikaanse wet in 2002 uitgevaardigd als gevolg van een reeks schandalen rond o.m. Enron, schrijft voor dat werknemers op anonieme wijze hun bezorgdheid moeten kunnen melden over twijfelachtige boekhoudkundige of auditkwesties.

Deze wet is van toepassing op vennootschappen met een notering op de beurs van New York, waaronder een aantal Belgische, maar deze wet geldt ook voor buitenlandse (Belgische) filialen van Amerikaanse ondernemingen.

Dergelijke Belgische ondernemingen en filialen moeten uiteraard beantwoorden aan hun verplichtingen onder de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wet, maar zij moeten anderzijds ook in regel zijn met de voorschriften van gegevensbeschermingsrecht neergelegd in Richtlijn 95/46/EG en wat België betreft in de Privacywet.

Zelfs indien geen specifieke wettelijke vereisten zouden bestaan die de invoering van  klokkenluidersregeling opleggen, is de invoering van zulke systemen mogelijk. wanneer zo’n meldingssysteem noodzakelijk is voor het vrijwaren van het gerechtvaardigd belang van de werkgever (bijv. bestrijding van omkoping, bancaire en financiële criminaliteit) en de privacyrechten van de werknemer niet zwaarder doorwegen  (art 5 f van de Privacywet).

Hoewel de klokkenluidersregelingen, die in het advies 1/2006 van. 1 februari 2006 van de Groep 29 aan bod komen, zich beperken , tot meldingen in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing, de bestrijding van omkoping en van bancaire en financiële criminaliteit,  sluit de Groep 29 evenwel compatibiliteit van dataprotectie en andere (ruimere) toepassingsgebieden van klokkenluidersregelingen niet uit. Voorwaarde is wel  dat in voorkomend geval een dergelijk systeem wordt verrijkt met andere, bijkomende garanties dan deze waarvan sprake is  in het advies.