De Gegevensbeschermingsautoriteit in een notendop

Sinds 25 mei 2018 is de GBA als onafhankelijk controleorgaan ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De opdracht van de Autoriteit is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.

De Autoriteit wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.

De structuur van de GBA ziet eruit als volgt: