De Autoriteit lanceert in het voorjaar van 2020 haar KMO-project “Boost”

KMO's informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hen praktische ondersteuning bieden om de AVG na te leven, dit is de doelstelling van het nieuwe project 'BOOST'(*) dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in het voorjaar van 2020 lanceert.

Het project ‘BOOST’ zal op 1 januari 2020 van start gaan voor een periode van een jaar om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) uit alle sectoren te helpen bij de toepassing van de AVG. Dit project zal de focus leggen op drie thema’s waarover KMO’s bijzonder verontrust zijn:

  • Het transparantiebeginsel;
  • De Gegevensbeschermingseffectbeoordeling ("DPIA" in het Engels);
  • De begrippen "verwerkingsverantwoordelijke" en "onderaannemer".

De GBA zal het project leiden en zal samenwerken met drie gerenommeerde universiteiten met een sterke expertise op het gebied van persoonsgegevens: de Vrije Universiteit Brussel (VUB), KU Leuven (KUL) en de Universiteit van Namen. Daarnaast voorzien wij ook samen te werken met uit representatieve KMO-sectororganisaties en DPO-beroepsverenigingen afkomstige gesprekspartners.

Concreet wil het project materiaal ontwikkelen dat aan KMO's aangeboden zal worden:

  • een Q&A brochure om de meest gestelde vragen van KMO's te beantwoorden;
  • nieuwe conformiteitsinstrumenten specifiek ontworpen voor KMO's;
  • openbare semniaries om KMO's te informeren over hun verplichtingen onder de AVG en om hen de nieuwe instrumenten voor te stellen;
  • informatieve video's en nieuwsbrieven om KMO's meer bewust te maken van de AVG en hen op de hoogte te houden van voor hen relevante ontwikkelingen.

De Autoriteit wenst met dit project het AVG-kennisniveau van KMO’s te verbeteren en de huidige conformiteitsgraad van KMO’s te verhogen. Naast de focus op AVG-conformiteit van KMO’s, heeft het project ook als doel om KMO’s te informeren over nieuwe AVG-opportuniteiten voor hun bedrijf.

Het nieuwe project "BOOST" is een voortzetting van onze bewustmakingscampagne voor KMO's die in 2019 gelanceerd werd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Pavlina Peneva via mail Pavlina.Peneva@apd-gba.be.


* Dit project wordt gefinancierd door het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap REC-AG-2019 van de Europese Unie