De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG beschermt de burger tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens.

Hij bevat zowel de rechten en plichten van de betrokkene wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke (en de verwerker) zelf. De AVG regelt eveneens de taken en verschillende rollen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.