Dashcam voor recreatief gebruik

Een particulier kan een dashcam bijvoorbeeld gebruiken om zijn autovakantie-traject te filmen. Als hij de beelden van deze autotrip thuis opslaat en enkel en alleen gebruikt voor « persoonlijke of huishoudelijke doeleinden » (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband) zal de AVG niet van toepassing zijn en hoeft hij de regels van deze wetgeving dan ook niet na te leven.

Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt (bv. op internet of deelt met een groot aantal mensen, zoals bv. tijdens een infoavond), zal de AVG wel van toepassing zijn en dient de betrokkene de verplichtingen  van deze wet na te leven. Hij zal aangezien worden als een verwerkingsverantwoordelijke. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren, moeten voldoen aan de informatieplicht, de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en nakijken of hij al dan iet een intern verwerkingsregister zal moeten bijhouden.