Dashcam voor gebruik als bewijsmateriaal bij aanrijding

Iemand kan een dashcam aankopen om bewijsmateriaal te vergaren in geval van een aanrijding. In dit kader spreken we niet over gewone persoonsgegevens (zoals een naam, adres en telefoonnummer), maar over gerechtelijke persoonsgegevens.

De verwerking van dergelijke gerechtelijke persoonsgegevens is door de privacywetgeving in principe verboden. Op dit verbod bestaan echter enkele uitzonderingen. Een mogelijk uitzondering waarop men hier een beroep zou kunnen doen, is indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen. In dit geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits inachtneming van de verdere bepalingen van de privacywetgeving.

De betrokkene zal aangezien worden als een verwerkingsverantwoordelijke. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren (zo kan bv. gedacht worden aan slechts de laatste zoveel seconden voor en na het ongeval automatisch te laten opnemen), moeten voldoen aan de informatieplicht (praktisch gezien zal dit bij een eerste contactname moeten gebeuren, bv. vlak na het ongeval als er met de tegenpartij wordt gesproken), de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en zal de betrokkene een intern verwerkingsregister dienen bij te houden.