geactualiseerd i.f.v. de AVG

Cookies

Cookies en andere trackers

Cookies zijn "minibestanden" en kunnen worden geplaatst op het apparaat van een gebruiker dat is verbonden met het internet, zoals een computer, telefoon, tablet of smart TV. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe de gebruiker zich gedraagt op een website en/of op zijn apparaat. De "lezing" van deze cookies stelt de websites die ze hebben geplaatst in staat om de informatie die erin is opgeslagen op te vragen.

Lees meer

Begrijpen wat een cookie is

Wanneer een internetgebruiker zich op het net aanmeldt, wisselt hij elektronische berichten uit met de server die met het “web” verbonden is. Deze berichten bevatten headers en zijn nodig voor het goede verloop van de dialoog. Die headers bevatten “minibestanden” - de fameuze "cookies" die zowel opgeslagen kunnen worden op de werkpost van de internetgebruiker (de bezoeker) als op de server van de bezochte website. Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje om de communicatie tussen het apparaat van de bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken. Het cookie kreeg in zijn strikte betekenis een standaarddefinitie en vervult de rol van een getuige van een transactie door bepaalde informatie op te slaan. Men spreekt dan over "inloggetuigen".

Lees meer

Het identificeren van uw verplichtingen bij het plaatsen en/of lezen van cookies

In de meeste gevallen kunt u alleen cookies op het apparaat van een internetgebruiker installeren en/of lezen als deze persoon vooraf duidelijk en eenvoudig is geïnformeerd over wat deze cookies doen en de reden waarom u ze wilt gebruiken en nadat hij vervolgens heeft ingestemd met het gebruik ervan. 

Lees meer

Verkrijgen van de toestemming op een geldige wijze

De toestemming die internetgebruikers moeten geven voor het plaatsen of lezen van"niet-functionele" cookies  en andere soortgelijke technologieën moet, om geldig te zijn, voldoen aan de algemene rechtmatigheidsvoorwaarden van de toestemming als bedoeld in de AVG.

Lees meer

De levensduur van cookies

De informatie die is opgeslagen op het werkstation van de gebruiker en de cookies mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Deze bewaartermijn mag dus niet onbepaald zijn. Wanneer de informatie die wordt verzameld en opgeslagen in een cookie en de informatie die wordt verzameld als gevolg van het lezen van een cookie niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld, moet u deze verwijderen.

Lees meer

Tip ons !

Hebben wij iets gemist en zou je het graag op onze website zien of heb je suggesties tot verbetering?

Laat het ons weten