Controle van het telefoongebruik van het personeel

Mag een werkgever het telefoongebruik van zijn werknemers controleren door lijsten bij te houden met telefoonnummers waarmee de werknemer een gesprek heeft gevoerd?

Algemeen

Drie elementen moeten aan elkaar worden afgewogen:

  • het recht op privacy van de werknemer;
  • het gezag van de werkgever;
  • het wettelijk verbod om kennis te nemen van de inhoud van een telefoongesprek of zelfs van het bestaan ervan.

Volgens de WEC is het strafbaar om telefoongesprekken te beluisteren of op te nemen. Maar volgens een ander artikel van diezelfde wet (artikel 125, §1, 1°) mag dat wel als er een andere wet zulks toelaat of oplegt. En in dit geval zegt het werkgeversrecht dat het gezag van de werkgever hem wettelijk toelaat om de telefoongesprekken van de werknemers te controleren.

Ook de toestemming van de werknemer speelt een rol en maakt dat wat eerst strafbaar leek te zijn, nu toegelaten is. Aan de andere kant berust de toestemming van de werknemer in het kader van een arbeidsrelatie niet echt op een evenwichtige machtsverhouding terwijl de Privacywet toch vereist dat een toestemming “vrij” moet zijn. En ook al mag de werkgever dus telefoongesprekken controleren, dan nog moet hij de Privacywet respecteren opdat de controle rechtmatig zou zijn. Hij moet dus de werknemer informatie geven over die controle, en hij mag ook niet overmatig controleren.

Opsporen van ongeoorloofd telefoongebruik– opsporing via toegangsregistratie tot het lokaal

Vanuit een vergaderlokaal in een bedrijf vertrekken pesttelefoons. Het bedrijf weet ongeveer op welk tijdstip de pesttelefoons gebeurden. Door de toegangsregistratie tot het lokaal na te gaan zou de werkgever de dader kunnen identificeren. Mag dit?
 
Een werkgever heeft een aantal verplichtingen ingevolge de pestwet. Omdat het bedrijf weet waar en wanneer de pesttelefoons plaatsvonden, kan een doelgerichte verificatie van de toegangsregistratie opheldering brengen.

Het bedrijf kan de medewerkers wel vooraf inlichten dat ze te maken heeft met een concreet pestdossier en dat ze op grond van de wet verplicht is om dergelijk gedrag op te sporen. De werkgever kan laten weten dat de tijd en locatie van het pestgedrag zijn gekend en dat zij dus de betrokkene kunnen identificeren door de badgeregistratie na te gaan. Deze voorafgaande waarschuwing laat de pleger in de mogelijkheid tot schuldbekentenis over te gaan bij de werkgever vooraleer de registratieverificatie effectief wordt uitgevoerd.