Controle op Europolverwerkingen

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is verantwoordelijk voor het toezicht op en de rechtmatige toepassing van de bepalingen van de verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Europol. Met betrekking tot de rechten van de betrokkenen - en dus uw rechten - kan de EDPS u adviseren over alle zaken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de persoonsgegevens die de lidstaten verstrekken aan Europol en de rechtmatigheid van de doorgifte, de raadpleging en elke mededeling aan Europol worden gecontroleerd door de nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

Het Europol-samenwerkingscomité (ECC), een onafhankelijk adviesorgaan, verstrekt adviezen, richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken over diverse kwesties in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Het bestaat uit de EDPS en de gegevensbeschermingsautoriteiten, één per lidstaat. De ECC heeft deze brochure gepubliceerd om u te informeren over Europol en zijn activiteiten en om u bewust te maken van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.