Controle op SIS-verwerkingen

Met de Schengenovereenkomst werd een Gemeenschappelijk Controleorgaan opgericht waarin vertegenwoordigers zetelen van elk nationaal controleorgaan.

Het Gemeenschappelijk Controleorgaan is belast met:

  • controle op de werking van de technische ondersteuning van SIS;
  • correcte uitvoering van de bepalingen van de Overeenkomst;
  • analyse van de uitvoerings- en interpretatieproblemen die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van het SIS;
  • onderzoek naar de problemen die zich kunnen voordoen tijdens onafhankelijke controles van de nationale controleorganen of bij de uitoefening van het recht op toegang tot het systeem;
  • uitwerking van harmoniërende oplossingen voor bestaande gemeenschappelijke problemen.

Iedere Schengenstaat heeft op nationaal niveau een controleorgaan opgericht dat belast is met:

  • onafhankelijke controle van het nationale gedeelte van het SIS-bestand;
  • verificatie van de verwerking en het gebruik van de geïntegreerde persoonsgegevens in het SIS om na te gaan of dit de rechten van de betrokken personen niet aantast.

In België is dit controleorgaan de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Autoriteit moet er dus over waken dat de persoonsgegevens die de Belgische autoriteiten in het SIS registreren, in overeenstemming zijn met de Schengenovereenkomst.