Communicatie

Evalueer je bestaande privacyverklaring en bekijk deze in het licht van de nieuwe privacywetgeving.

Wanneer jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt, dien je aan de betrokkene bepaalde informatie te verschaffen, zoals de identiteit van de verwerker en de wijze waarop die de gegevens zal aanwenden. Doorgaans wordt deze informatie verstrekt in de vorm van een privacyverklaring.

De nieuwe privacywetgeving stelt inhoudelijke eisen aan deze privacyverklaring. Zo zal je de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking moeten meedelen, de termijnen gedurende dewelke je de informatie zal bijhouden, of je de gegevens uitwisselt buiten de Europese Unie en de mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien deze meent dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt. De nieuwe privacywetgeving vereist dat deze informatie wordt verschaft in beknopte, begrijpbare en duidelijke taal.