Cloud computing

De Autoriteit is zich terdege bewust van de uitdagingen en risico's verbonden aan cloud computing. Elke toepassing van cloud computing creëert immers specifieke rechten en verplichtingen voor zowel de klant van de cloud applicatie (die de verantwoordelijke blijft voor de inhoud die in de cloud wordt verwerkt) als van de dienstverlener van de cloud service (de verantwoordelijke voor een veilige en accurate verwerking).

Momenteel bereidt de Autoriteit twee documenten voor over cloud computing: een advies over "de risico's en de inzet van het uitvouwen van de cloud strategie op het niveau van de openbare diensten, met inbegrip van de federale politie en Defensie" en een aanbeveling over cloud computing die gericht is op bedrijven. Met het advies voor de openbare sector kunnen overheidsdiensten een weloverwogen beslissing nemen over het gebruik van cloud computing om hun taken uit te voeren. De aanbeveling voor bedrijven zal juridische richtlijnen omvatten, maar ook richtlijnen voor informatiebeveiliging. Onder meer de kwestie van serverlocaties zal worden besproken. Verder zal de Autoriteit bepalen wie verantwoordelijke voor de verwerking is voor elke fase waarin gegevens "in the cloud" geplaatst worden.

In afwachting van het officiële standpunt van de Autoriteit kunt u in het "Lees meer"-blokje rechtsboven links vinden naar een aantal documenten over cloud computing die op internationaal niveau werden uitgebracht.