Camera's door politiediensten gebruikt

Mobiele bewakingscamera’s zijn bewakingscamera’s die enkel mogen gebruikt worden door de politiediensten en die tijdens de waarnemingen verplaatst worden om te filmen vanuit verschillende plaatsen of standpunten.

Het politioneel cameragebruik, met name alle camera’s die door de politiediensten worden gebruikt, zijn uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald en de regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt. Deze regels zijn ook verschillend met deze van de Camerawet gelet op de specifieke opdrachten van de politie.

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Voor alle vragen omtrent deze camera’s dient u zich dan ook te richten tot het C.O.C. via volgende coördinaten:

Postadres:
Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvensweg 48
1000 Brussel


Telefoon: +32 (0)2 549 94 20
Fax: +32 (0)2 549 94 49
Mail: info@organedecontrole.be