geactualiseerd i.f.v. de AVG

Camera's voor verschillende doeleinden: andere privacyregels

Bewakingscamera's

Bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast. Net daarom is de Camerawet in het leven geroepen.

Meer over bewakingscamera's

 

Camera's in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hanteren camera’s voor verschillende doeleinden. Sommige zijn bedoeld voor diefstalpreventie, maar ook toezicht op patiënten in het kader van een behandeling kan gebeuren via camerabeelden. Naargelang de situatie zijn verschillende wetgevingen van toepassing.

Toezicht op misdrijven in ziekenhuizen Toezicht op patiënten in ziekenhuizen

Camera's op de werkvloer

De Camerawet stelt expliciet dat ze niet van toepassing is op bewakingscamera’s op de werkplaats. Hiervoor blijft de Privacywet gelden. Wat de privésector betreft (ten aanzien van werknemers) hebben de sociale partners de algemene bepalingen van de Privacywet vertaald naar meer concrete regels via een collectieve arbeidsovereenkomst.

Meer info over camera's op de werkvloer

Videoparlofoon

Dankzij een videoparlofoon hoeft u in uw privéwoning niet oog in oog te staan met ongewenste individuen die bij u aanbellen. Voor een bedrijf is het handig om enkel toegang te geven aan bezoekers na een mondelinge en visuele controle. De reden van het bezoek kan worden achterhaald alvorens toegang te geven.

Lees meer over videoparlofoon