68 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 61 tot 68 op 68

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 02/2008 van 16 april 2008

2008
Bibliotheken – EID – toegang Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 16/2008 van 9 april 2008

2008
Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2008 van 9 april 2008

2008
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 06/2008 van 27 februari 2008

2008
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2006 van 20 december 2006

2006
Advies met betrekking tot de beslissing van de ministerraad om over te gaan tot de uitreiking van elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 33/2006 van 6 september 2006

2006
Advies met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 13/2006 van 24 mei 2006

2006
Identificatie en elektronische handtekening in de schoot van het informatiesysteem Phenix
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 13/2005 van 7 september 2005

2005
Advies met betrekking tot 3 wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van …
Categorie : Publicaties