69 resultaten gevonden voor "eid"

Resultaten van 21 tot 30 op 69

Document

Jaarverslag 2018

2019
Raadpleeg het jaarverslag 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 145/2018 van 19 december 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 141/2018 van 19 december 2018

2018
Advies betreffende een voorontwerp van decreet en een voorontwerp van ordonnantie houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 117/2018 van 7 november 2018

2018
adviesaanvraag inzake een ontwerp van juridische basis voor inzage van gezondheidsgegevens via een elektronisch platform
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 115/2018 van 7 november 2018

2018
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 101/2018 van 17 oktober 2018

2018
Adviesaanvraag inzake een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2018 van 26 september 2018

2018
Voorontwerp van wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 77/2018 van 5 september 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende artikelen 38, 40 en 44 van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 44/2018 van 23 mei 2018

2018
Adviesaanvraag in het kader van het ontwerpen van een register van gezonde vrijwilligers die deelnemen aan klinische proeven van fase I
Categorie : Publicaties