72 resultaten gevonden voor "cookies"

Resultaten van 41 tot 50 op 72

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2018

2019
Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag …

Document

Jaarverslag 2018

2019
Raadpleeg het jaarverslag 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Persbericht

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de …

Document

Jaarverslag 2017

2018
Raadpleeg het jaarverslag van 2017 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 30/2018 van 11 april 2018

2018
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
Categorie : Publicaties

Persbericht

Overwinning voor de Privacycommissie in Facebook procedure

2018
De rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde van de Privacycommissie tegen Facebook.

Document

Big Data Rapport

2017
Big Data getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL): enkele aanbevelingen voor goed …
Categorie : Publicaties

Persbericht

Privacycommissie vs. Facebook: Procedure ten gronde

2017
Vandaag, op 12 oktober 2017, heeft de Privacycommissie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de procedure ten gronde gepleit in haar zaak tegen Facebook. Deze procedure …

Document

Model voor Register van verwerkingsactiviteiten - uitgebreide versie

2017
De Autoriteit stelt een uitgebreide Registermodel om ondernemingen en organisaties bij te staan in de opmaak van hun Register van de verwerkingsactiviteiten.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 06/2017 van 14 juni 2017

2017
Aanbeveling betreffende het Register van de verwerkingsactiviteiten (artikel 30 van de AVG).
Categorie : Publicaties