61 resultaten gevonden voor "cookies"

Resultaten van 21 tot 30 op 61

Persbericht

Het vonnis in de zaak Facebook

2015
Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding, Facebook Inc., Facebook Ireland Limited en Facebook Belgium …

Archief
CBPL

Advies nr. 34/2000 van 22 november 2000

2000
Advies uit eigen initiatief betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de electronische handel.
Categorie : Publicaties

Persbericht

De Autoriteit betekent het vonnis aan Facebook

2015
Op 9 november 2015 veroordeelde de rechter Facebook in kortgeding tot de betaling van een dwangsom van 250.000 EUR per dag indien zij het surfgedrag van niet-gebruikers via cookies …

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 04/2015 van 13 mei 2015

2015
Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid …
Categorie : Publicaties

Persbericht

Privacycommissie publiceert jaarverslag 2015

2016
2015 was het jaar waarin de Autoriteit de praktijken van Facebook onder de loep nam. Wat begon met een eenvoudige controle van de algemene voorwaarden van het sociale netwerk, eindigde …

Document

Webinar presentaties : Train the trainer

2021
De presentaties van de sessie : Train the trainer die door de sprekers ter beschikking gesteld werden
Categorie : Publicaties

Persbericht

Het Hof van Beroep van Brussel beslist om de zaak Facebook door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie

2019
Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische …

FAQ

Kan uw toestemming geldig worden afgeleid uit de instellingen van uw webbrowser ?

2020
Neen. De browserinstellingen laten momenteel geen geldige verzameling van uw toestemming toe. U kunt immers (nog) geen toestemming geven naargelang de doeleinden die de verschillende …

Thema: Cookies en andere traceringsmiddelen


Pagina's

Gegevensbeschermingsverklaring in detail

2020
In onze uitgebreide privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

FAQ

Mag ik de contactgegevens verzamelen met behulp van elektronische systemen, bijvoorbeeld een app ?

2020
Ja. De besluiten voorzien niet welk(e) systeem(-emen) (manuele of elektronische) gebruikt mag/mogen of moet(en) worden om de contactgegevens van de klanten te verzamelen. De …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19