34 resultaten gevonden voor "cookies"

Resultaten van 11 tot 20 op 34

Persbericht

Privacycommissie vs. Facebook: Procedure ten gronde

2017
Vandaag, op 12 oktober 2017, heeft de Privacycommissie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de procedure ten gronde gepleit in haar zaak tegen Facebook. Deze procedure …

FAQ

Kan uw toestemming geldig worden afgeleid uit de instellingen van uw webbrowser ?

2020
Neen. De browserinstellingen laten momenteel geen geldige verzameling van uw toestemming toe. U kunt immers (nog) geen toestemming geven naargelang de doeleinden die de verschillende …

Thema: Cookies en andere traceringsmiddelen


Persbericht

Google verzamelt gebruiksgegevens van Doubleclick: Hoe jezelf beschermen?

2016
Naar aanleiding van de berichten dat Google voortaan gegevens van haar gebruikers via partnerbedrijf DoubleClick zal verzamelen wil de Autoriteit informeren over wat gebruikers …

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2015 van 4 februari 2015

2015
aanbeveling uit eigen beweging over het gebruik van cookies
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2015 van 4 februari 2015

2015
Aanbeveling uit eigen beweging over het gebruik van cookies
Categorie : Publicaties

Persbericht

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de …

Persbericht

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de …

FAQ

Mag ik de contactgegevens verzamelen met behulp van elektronische systemen, bijvoorbeeld een app ?

2020
Ja. De besluiten voorzien niet welk(e) systeem(-emen) (manuele of elektronische) gebruikt mag/mogen of moet(en) worden om de contactgegevens van de klanten te verzamelen. De …

Thema: Verzamelen van contactgegevens in de horeca in het kader van de strijd tegen COVID-19


Document

Beslissing ten gronde nr. 12/2019 van 17 december 2019

2019
[Originele versie] Boete voor schending door website van verplichtingen inzake transparantie en toestemming in termen van cookies
Categorie : Publicaties

Persbericht

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de …