65 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 65 op 65

Document

Wet van 30 juli 2018 (kaderwet)

2018
Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Juridische nota over verkiezingen

2018
Deze juridische nota houdt rekening met de verstrengde eisen die de AVG oplegt bij de verwerking van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2017

2018
Raadpleeg het jaarverslag van 2017 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Wegwijs in de AVG voor KMO's

2018
Een gids om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Categorie : Publicaties

Document

13 stappenplan

2018
Bereid je voor in 13 stappen op de AVG met behulp van onze stappenplan.
Categorie : Publicaties

Document

Organieke wet van de GBA

2017
De organieke wet regelt de structuur en samenstelling van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Big Data Rapport

2017
Big Data getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL): enkele aanbevelingen voor goed …
Categorie : Publicaties

Document

Model voor Register van verwerkingsactiviteiten - uitgebreide versie

2017
De Autoriteit stelt een uitgebreide Registermodel om ondernemingen en organisaties bij te staan in de opmaak van hun Register van de verwerkingsactiviteiten.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2016

2016
Raadpleeg het jaarverslag van 2016 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Richtsnoeren met betrekking tot informatiebeveiliging

2014
Dit document legt de voor iedere instelling – rechtspersoon, onderneming of administratie – die persoonsgegevens bewaart, gebruikt, verwerkt of meedeelt en waarvoor …
Categorie : Publicaties

Document

Nota inzake de beveiliging van persoonsgegevens

2011
Vandaag kan geen enkel overheids- of privébedrijf zijn doel bereiken zonder in stijgende mate informatie te verzamelen en te verwerken.
Categorie : Publicaties

Document

Modelovereenkomst van de Europese Commissie 2004/915/CE

2004
Beschikking van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte …
Categorie : Publicaties

Document

Modelovereenkomst van de Europese Commissie 2001/497/EC

2001
Beschikking van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG
Categorie : Publicaties

Document

Collective arbeidsovereenkomst nr. 68

1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.
Categorie : Publicaties

Document

Functieprofiel : Directie-assistent communicatie

2020
We zijn momenteel op zoek naar een Nederlandstalig directie-assistent voor een contract van bepaalde duur t.e.m 31/01/2021.
Categorie : Publicaties