65 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 65

Document

Stappenplan: Uitwisselingen van persoonsgegevens door federale overheidsorganisatie

2021
Stappenplan: Uitwisselingen van persoonsgegevens door federale overheidsorganisatie
Categorie : Publicaties

Document

Protocol voor de mededeling van persoonsgegevens

2021
Protocol voor de mededeling van persoonsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Boost: een beknopte handleiding voor KMO's

2021
Een handleiding voor KMO's over het om te gaan met rechten van betrokkenen
Categorie : Publicaties

Document

Oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en van Franstalig lid van het Kenniscentrum

2021
De Kamer van volksvertegenwoordigers lanceert een oproep tot kandidaten voor 2 leden van het Kenniscentrum.
Categorie : Publicaties

Document

Nota inzake de positie van de klager in de procedure bij de Geschillenkamer

2021
Nota inzake positie van de klager in de procedure bij de Geschillenkamer
Categorie : Publicaties

Document

Webinar presentaties : Networking

2021
De presentaties van de sessie : Networking die door de sprekers ter beschikking gesteld werden
Categorie : Publicaties

Document

Brief van 2/2/2021 naar alle Belgische regeringen en parlementen

2021
Brief naar alle Belgische regeringen en parlementen waarin de GBA vraagt erop toe te zien dat de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus, de fundamentele …
Categorie : Publicaties

Document

Nota talenbeleid gehanteerd door de Geschillenkamer

2021
Nota talenbeleid gehanteerd door de Geschillenkamer
Categorie : Publicaties

Document

Beleid inzake dwangsom

2020
Beleid inzake dwangsom
Categorie : Publicaties

Document

Beleid van de Geschillenkamer inzake de publicatie van de beslissingen

2020
Beleid van de Geschillenkamer inzake de publicatie van de beslissingen
Categorie : Publicaties

Document

Het Beheersplan 2021 vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Nota Consumentenkrediet

2020
Nota Consumentenkrediet
Categorie : Publicaties

Document

Samenwerkingsprotocol tussen DNS Belgium en de Gegevensbeschermingsautoriteit

2020
Samenwerkingsprotocol tussen DNS Belgium vzw en de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

SAMENWERKINGSPROTOCOL TUSSEN DE BELGISCHE FEDERALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN OP HET VLAK VAN DATAPROTECTIE

2020
SAMENWERKINGSPROTOCOL TUSSEN DE BELGISCHE FEDERALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN OP HET VLAK VAN DATAPROTECTIE
Categorie : Publicaties

Document

Sociale verkiezingen en gegevensbescherming

2020
Richtlijnen voor de organisatie van sociale verkiezingen in ondernemingen.
Categorie : Publicaties

Document

FAQ-brochure voor KMO's

2020
Deze FAQ-brochure werd ontwikkeld in het kader van het BOOST-project en geeft meer uitleg over de toepassing en over bepaalde verplichtingen van de AVG.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2019

2020
Jaarverslag 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Richtlijn voor lokale besturen bij het nemen van aanvullende maatregelen in de bestrijding van Covid-19

2020
Richtlijn die de minimale kwaliteitseisen van de AVG in herinnering brengt voor burgemeesters en provinciegouverneurs in de bestrijding van Covid-19.
Categorie : Publicaties

Document

Beheersplan 2020

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Het Strategisch plan 2020-2025 in het kort

2020
Een synthese van het Strategisch Plan 2020-2025 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Strategisch Plan 2020-2025

2020
In het Strategisch Plan worden de strategische en operationele doelstellingen uiteengezet van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2018

2019
Raadpleeg het jaarverslag 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Legitimatiebewijs

2019
De Inspecteur-generaal en de inspecteurs zijn bij de uitvoering van hun opdrachten in het bezit van het legitimatiebewijs van hun ambt. Zij moeten dat desgevraagd aanstonds tonen.
Categorie : Publicaties

Document

Reglement van interne orde

2018
Het reglement van interne orde opgesteld door het directiecomité bevat de essentiële regels betreffende de werking van de organen en de termijnen binnen dewelke informatie, …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679

2018
Overzicht van de begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende …
Categorie : Publicaties