147 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 147

Document

Beslissing ten gronde nr. 72/2021 van 14 juni 2021

2021
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht tegen een overheidsinstantie voor het verzenden van een rapport aan derden en het uitblijven van een reactie binnen de wettelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 67/2021 van 4 juni 2021

2021
[vertaling] Klacht over het verzuim van een bank om tijdig te reageren op een verzoek om gegevens te wissen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 66/2021 van 4 juni 2021

2021
[originele versie] Verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën - verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking van de verwerking
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 63/2021 van 1 juni 2021

2021
[originele versie] Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 61/2021 van 19 mei 2021

2021
[originele versie] Intrekking beslissing 5/2021 van 22 januari 2021
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 57/2021 van 6 mei 2021

2021
[originele versie] Gebrek aan transparantie in de privacyverklaring van een verzekeringsmaatschappij (heroverweging beslissing 24-2020)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 56/2021 van 26 april 2021

2021
[vertaling] klacht wegens onrechtmatige raadpleging van persoonsgegevens en weigering van het recht van inzage
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 55/2021 van 22 april 2021

2021
[vertaling] Klacht tegen een overheidsinstelling wegens weigering te wissen en schending van de vertrouwelijkheid bij de behandeling van een dossier
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 54/2021 van 22 april 2021

2021
[vertaling] Klacht betreffende de onrechtmatige raadpleging van het Rijksregister in het kader van de toekenning van kinderbijslag
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 48/2021 van 8 april 2021

2021
[vertaling] klacht tegen een notaris voor onrechtmatige raapleging in het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 38/2021 van 23 maart 2021

2021
[vertaling] klacht tegen het Belgisch Staatsblad wegens gebrek aan rechtmatigheidsgrond en weigering tot wissing van in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 37/2021 van 16 maart 2021

2021
[vertaling] klacht voor weigering weglaten adelijke titel op identiteitscoumenten en andere officiële documenten
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 36/2021 van 15 maart 2021

2021
[originele versie] Gebruik van Smartschool voor het uitvoeren van een enquête ‘welbevinden’ bij minderjarige leerlingen zonder toestemming van de ouders (heroverweging na arrest …
Categorie : Publicaties

Document

Tussenbeslissing nr. 26/2021 van 23 februari 2021

2021
[originele versie] Taal van de procedure - klacht tegen IAB Europe
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 24/2021 van 19 februari 2021

2021
[originele versie] Passantentellingen op specifieke locaties op de dijk en in winkelzones aan de Kust door middel van intelligente camera’s in het kader van Covid-19
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 19/2021 van 12 februari 2021

2021
[originele versie] Recht van bezwaar tegen direct marketing en tegen verwerkingen op basis van het gerechtvaardigd belang bij telecomoperator Telenet BV
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 15/2021 van 9 februari 2021

2021
[vertaling] klacht tegen een NV wegens onvoldoende gevolggeving aan een verzoek om uitoefening van het recht van inzage
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 07/2021 van 29 januari 2021

2021
[originele versie] Verstrekking van persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de betrokkene
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 04/2021 van 27 januari 2021

2021
[originele versie] Klacht tegen een organisatie die aanbiedingen doet aan (aanstaande) moeders
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 05/2021 van 22 januari 2021

2021
[originele versie] Klacht wegens toekennen telefoonnummer klager aan een derde - ingetrokken bij beslissing 61/2021
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 03/2021 van 13 januari 2021

2021
[originele versie] Verzending door school van een globale e-mail waarbij alle bestemmelingen zichtbaar zijn
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 02/2021 van 12 januari 2021

2021
[originele versie] Klacht wegens het beheren van een fanpagina op Facebook zonder toestemming van de betrokkene wiens naam de pagina draagt
Categorie : Publicaties

Document

Tussenbeslissing nr. 01/2021 van 8 januari 2021

2021
[vertaling] Taal van de procedure - klacht tegen IAB Europe
Categorie : Publicaties

Document

Interlocutory Decision 01/2021 of 8 January 2021

2021
[translation] Language of the proceedings - complaint against IAB Europe
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 82/2020 van 23 december 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens het noodzakelijk moeten aanmaken van een Microsoft account voor het downloaden van een document bij de FOD Financiën
Categorie : Publicaties