195 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 195

Document

Advies nr. 196/2019 van 16 december 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. artikel 77 van een voorontwerp van wet betreffende medische hulpmiddelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 195/2019 van 16 december 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 194/2019 van 16 december 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Verrekenkas
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 193/2019 van 16 december 2019

2019
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 192/2019 van 16 december 2019

2019
Advies m.b.t. een wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 191/2019 van 16 december 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 190/2019 van 16 december 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, 4ter en 8; 17, § 12; 18, § 2; 24, §§ 1 en 9; 32, § 8, en 33, § 5, van de bijlage bij het koninklijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 189/2019 van 29 november 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 188/2019 van 29 november 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 187/2019 van 29 november 2019

2019
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, § 3, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 186/2019 van 29 november 2019

2019
Voorontwerp van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 maart 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 inzake de bestrijding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 185/2019 van 29 november 2019

2019
Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 184/2019 van 29 november 2019

2019
advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering betreffende de dienstverleningsovereenkomsten tussen de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 183/2019 van 29 november 2019

2019
advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het we
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 182/2019 van 29 november 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11, § 3, en artikel 12, § 5, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen betreffende de informatisering van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 181/2019 van 29 november 2019

2019
advies betreffende een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omtrent de inhoud van de Bijzondere Bestemmingsplannen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 180/2019 van 29 november 2019

2019
Voorstel van decreet betreffende de autonome verzekering en tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 179/2019 van 29 november 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 178/2019 van 29 november 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit ter vervanging van het Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 177/2019 van 29 november 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 176/2019 van 8 november 2019

2019
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet betreffende de adoptie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 175/2019 van 8 november 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. een wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 174/2019 van 8 november 2019

2019
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 173/2019 van 8 november 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 172/2019 van 8 november 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per …
Categorie : Publicaties