Brochures voor de onderzoeker

Meer dan eens heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit vragen gekregen van onderzoekers die niet weten aan welke verplichtingen zij moeten voldoen wat privacy en persoonsgegevens betreft.

Om de regels voor hen duidelijk te maken, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit drie brochures uitgebracht over privacybescherming in onderzoekscontext.

De eerste brochure behandelt vooral statistisch en sociologisch onderzoek, de twee andere spitsen zich toe op historisch onderzoek en biomedisch onderzoek. Alle drie de publicaties kunnen gedownload worden in pdf-formaat, door te klikken op de titel van de gewenste brochure rechts op deze pagina. Wie een papieren versie verkiest, neemt daarvoor contact op met de Commissisie.