Informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking moet de betrokken personen inlichten over zijn identiteit, over de doeleinden van de verwerking, over de (categorieën) ontvangers van de gegevens, over het bestaan van een recht van toegang tot de gegevens en het recht van verbetering van de gegevens.

Bovendien moet hij een transparante gegevenswerking garanderen en dat doet hij door informatie te verschaffen over het soort biometrisch systeem dat wordt gebruikt (met name het soort opslag), over het bestaan van een foutenmarge in de herkenning dat inherent is aan elk biometrisch systeem en van de procedure die de betrokkene moet volgen wanneer zich een dergelijke niet-herkenning voordoet.