Bewaartermijn

De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden te bereiken.

Die regel moet op alle niveaus worden toegepast, bijvoorbeeld op de gegevens die gebruikt worden voor het toegangsbeheer tot een arbeidsplaats (de opgeslagen gegevens kunnen van de verwijderbare drager gewist worden zodra de gebruiker zijn toegangsrecht tot deze plaats verliest) of op de vergelijking van het door de persoon aangeboden gegeven met het referentiegegeven (de biometrische sensor mag de kopie van het biometrisch gegeven niet langer bewaren dat de tijd die nodig is om de vergelijking uit te voeren).