Biometrie en privacy

Algemeen

U hoeft niet langer uw wachtwoord in te typen om toegang te hebben tot uw pc; de vingerafdruk van  uw wijsvinger is al voldoende. Lichamelijke kenmerken gebruiken om iemands identiteit vast te stellen of te controleren kreeg overal dezelfde benaming: biometrie. Wanneer het gaat om de toegang beveiligen tot bepaalde, zeer gevoelige plaatsen, bijvoorbeeld kerncentrales of militaire installaties, is het gebruik van biometrie gemakkelijk te bevatten.

Maar wat moeten we ervan denken wanneer biometrie wordt gebruikt in ons dagelijks leven, in de dagelijkse consumptiedienstverlening? We denken hierbij bijvoorbeeld aan videoclubs of sportclubs. Is het billijk al deze toepassingen op dezelfde lijn te plaatsen?

In haar advies van 2008 (advies nr. 17/2008) poogt de Autoriteit het gebruik van biometrie te omkaderen door een aantal richtlijnen op te stellen. Het zijn deze regels die we kort willen toelichten.

Een maatschappelijke keuze

Een systeem van biometrische authenticatie invoeren

Niemand kan zomaar een biometrisch systeem invoeren. Er moet immers rekening gehouden worden met verschillende, complexe regels.

Lees verder

Verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking

Zodra de verantwoordelijke voor de verwerking de noodzakelijkheid en de proportionaliteit nagegaan heeft, zijn er nog enkele andere aandachtspunten.

Informatie Bewaartermijn Beveiliging Aangifte