Autoriteit publiceert haar Big Data rapport

We produceren vandaag een berg aan data. Deze data komen van zowat overal: e-mails, informatie die we achterlaten op sociale media, mobiele apps, digitale foto’s en video’s, zoekopdrachten in Google, sensoren, online en offline aankooptransacties, GPS signalen, wearables, enz. Het gegeven waarbij innovatieve technologieën nieuwe mogelijkheden bieden om waarde te putten uit deze tsunami aan beschikbare data kan men vaagweg aanduiden met de term “Big Data”.

Big Data-toepassingen beloven veel potentiële voordelen - gerichtere controles in fraudebestrijding, het nauwkeurig in kaart brengen van mensenstromen, gezondheidszorg op maat – maar houden vanzelfsprekend ook risico’s in, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van de burger. 

De Autoriteit analyseerde de Big Data-toepassingen en bundelde haar bevindingen in een technisch rapport. Dit rapport is tweeledig. Het eerste deel gaat in op de vraag wat Big Data precies inhoudt. Een goed begrip van “Big Data” is immers belangrijk om de gevolgen in te schatten op het vlak van privacybescherming. Big Data-toepassingen vereisen algemene, robuuste en technologie-neutrale regelgeving zodat bij iedere verwerking de betrokkenen voldoende worden beschermd en een goede balans gevonden wordt tussen de opportuniteiten en de rechten en vrijheden van alle betrokkenen. Voldoende waarborgen dienen geboden te worden waaronder legitiem, maatschappelijk verantwoord gebruik mogelijk is. Dat laatste vormt het onderwerp van het tweede deel waarin een analyse wordt gemaakt van de huidige wet- en regelgeving toegepast op Big Data.

Het rapport gaat uit van een multidisciplinaire en praktische benadering en formuleert 33 concrete aanbevelingen. Het kan dienen als leidraad voor concrete Big Data-projecten.