Bewustmaking

Zorg dat de sleutelfiguren en beleidsmakers in jouw bedrijf of organisatie op de hoogte zijn van de regelgeving.

Zij moeten de gevolgen hiervan inschatten en aanwijzen welke domeinen vandaag mogelijks problematisch kunnen zijn in het licht van de nieuwe privacywetgeving. Indien jouw bedrijf of organisatie over een risicoregister beschikt, kan dit een werkbaar vertrekpunt zijn.

Het implementeren van de nieuwe privacywetgeving kan een behoorlijke invloed hebben op de beschikbare middelen, zeker voor wat betreft grote en meer complexe bedrijven of organisatiestructuren. Ga na of er voor jouw sector modellen bestaan of gedragscodes ontwikkeld werden door de sectorverenigingen.