Beperkingen van het recht van verzet

U kan zich niet verzetten als het gaat om een gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Zo kunt u zich als klant van een bank moeilijk verzetten tegen de verwerking van de gegevens die u aan de bank meedeelt in het kader van bijvoorbeeld een levensverzekering. Bovendien ligt het ook moeilijk dat u zich zou verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door uw werkgever in het kader van uw arbeidsovereenkomst.

Indien de verwerking van uw gegevens steunt op een wettelijke of reglementaire basis, is het ook zo dat u zich hiertegen niet kan verzetten. Zo mag uw bank bijvoorbeeld een kopie nemen van uw identiteitskaart, onder meer in het kader van de (verstrengde) wetgeving ter voorkoming van geldwitwasserij.