Begunstigden beraadslaging STAT nr. 15/2012

Lijst met instellingen die voldoen aan de voorwaarden van beraadslaging STAT nr. 15/2012 van 2 mei 2012
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
30/07/2013Université Libre de BruxellesBruxelles
27/02/2013Université de LiègeLiège