Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 83/2012

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 83/2012 van 17 oktober 2012
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
17/01/2014FOD Sociale ZekerheidBrussel
20/12/2013Dienst voor de Overzeese Sociale ZekerheidBrussel