Begunstigden beraadslaging RR nr. 46/2014

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 46/2014 van 4 juni 2014
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
04/06/2014AIEGFlawinne
 04/06/2014ORES scrlLouvain-La-Neuve