Begunstigden beraadslaging RR nr. 40/2011

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 40/2011 van 20 juli 2011
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
11/12/2013OPZC Rekem-LanakenRekem-Lanaken