Begunstigden beraadslaging RR nr. 34/2006

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 34/2006 van 20 december 2006

 

Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
05/08/2011Kanselarij van de Eerste MinisterBrussel
20/01/2011FOD Mobiliteit en VervoerBrussel
13/10/2011Koninklijk Meteorologisch InstituutUkkel
13/10/2011FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT)Brussel
21/04/2010Federaal PlanbureauBrussel
14/04/2010Federaal Kenniscentrum voor de GezondheidszorgBrussel
14/04/2010FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegBrussel
14/04/2010Wetenschappelijk Instituut VolksgezondheidJette
14/04/2010Belgisch Interventie- en Restitutie BureauBrussel
14/04/2010FOD FinanciënBrussel
14/04/2010FOD Volksgezondheid, Veligheid van de Voedselketen en LeefmilieuBrussel