Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 09/2013

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 09/2013 van 16 januari 2013

Het Sectoraal comité van het Rijksregister heeft vastgesteld dat, op grond van artikel 8 van de wet 15 januari 1990 tot oprichting van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, wie machtigingsgerechtigd is om toegang te hebben tot het DmfA-register, gemachtigd is om bij een raadpleging van het DmfA-register het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. Wanneer zij van dit nummer gebruik maken, moeten zij de voorwaarden naleven die bepaald zijn in beraadslaging RR 09/2013.