Begunstigden beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats

09/11/2016

Parkeeragentschap Parking.Brussels/VorstVorst

15/12/2015

Parkeeragentschap Parking.Brussels/GanshorenGanshoren

02/09/2015 

Parkeeragenstchap Brussel/Sint-Jans-MolenbeekSint-Jans-Molenbeek

13/05/2014

Parkeeragentschap Brussel/Sint-Agatha-BerchemSint-Agatha-Berchem

09/03/2010

Machtiging eindigt op 01/03/2014.

Vinci Park Services Belgium nvElsene