Begunstigden beraadslaging RR nr. 40/2015

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 40/2015 van 17 juni 2015
Datum inwerkingtredingBegunstigde
15/03/2018Proximus nv
03/05/2015Telenet