Begunstigden beraadslaging RR nr. 102/2014

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 102/2014 van 10 december 2014
Datum inwerkingtredingBegunstigde
15/12/2017Vlaams Agentschap voor Persoon met een Handicap
30/08/2017AVSB - Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
23/12/2016Fonds culturele
23/12/2016Topstukkenfonds
23/12/2016Vlaamse Regulator voor de Media
01/12/2016VASGAZ
10/11/2016Fonds Jongerenwelzijn
20/10/2016Vlaams Infrastructuurfonds voor PErsoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)
04/08/2016Agentschap Innoveren en Ondernemen
29/06/2016Vlaams Fonds voor de Lastendelging
08/06/2016Agentschap Informatie Vlaanderen
08/06/2016Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen
30/07/2015Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
10/12/2014BLOSO