Begunstigden beraadslaging FO nr. 34/2016

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 34/2016 van 27 oktober 2016.
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
29/08/2017Rauwers Controle n.v / EvereEvere