Begunstigden beraadslaging FO nr. 13/2016 van 21 januari 2016

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 13/2016 van 21 januari 2016.
Datum inwerkingtredingBegunstigdePlaats
08/08/2017INDIGO Park Belgium/Gemeente van SambrevilleSambreville